Cadrul legislativ pentru instalarea sistemelor de securitate

Instalarea si intretinerea sistemelor de securitate sunt reglementate de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, a bunurilor, a valorilor si protectia persoanelor, alaturi de HG 301/11.04.2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003.

In acest context, trebuie identificate unitatile la care este obiligatorie elaborarea unui proiect tehnic avizat de catre IGPR. Printre acestea se numara:

Sunt supuse avizãrii poliţiei proiectele sistemelor de alarmare destinate urmãtoarelor categorii de obiective:

a) unitãţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;

b) unitãţi sau instituţii de interes public;

c) instituţii de creditare, unitãţi poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unitãţi profilate pe activitãţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;

d) magazine de arme şi muniţii;

e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;

f) sãli de exploatare a jocurilor de noroc;

g) centre de procesare;

h) casierii furnizori şi servicii de utilitãţi;

i) obiective industriale;

j) depozite;

k) instalaţii tehnologice.